22-3-07

16-3-07

15-3-07

Classic members of the QOMIC ACADEMY

  • Tree_of_wisdom
    WHAT WOULD WE KNOW IF WE WERE NOT STANDING ON THE SHOULDERS OF OTHERS WHO STILL INSPIRE US WHEN WE TAKE THE TIME TO STUDY THEIR LIFES AND WORKS .................................................................................................... I fear that most of them passed away many years ago. That makes me pretty sure they won’t sue me for making use of their images my way. If they do however, that would be fine too. For such evidence that there is eternal life for a great spirit I would with pleasure revise my believes ánd my works based on them ..................................................................................................... ENJOY THE HEROES OF THE QOMIC ACADEMY.

Question words


Qomic Gemia

  • 00_gemiavk
    De mens is een subjectief wezen. In zijn mind koestert hij beelden van de dingen om hem heen in een context van de omgevingen waarin deze fenomenen zich manifesteren. Op zijn best (?) zijn die beelden de GEMINI van wat zich voordoet in de buiten ons liggende werkelijkheid. Voor een deel is die werkelijkheid fysiek. Dat is de wereld waarin de GENEN een levensbepalende rol spelen. Daarnaast zijn we ook deel van een sociale/maatschappelijke werkelijkheid. Een maakbare wereld die vooral wordt beheerst door MEMEN, de succesvol overgedragen grote en kleine verhalen die bepalen waar wij waarde aan hechten en waarmee normen worden gesteld aan het (samen-)leven. Bestaat er vervolgens ook nog zoiets als GEMEN? Zouden dat de aan genen verbonden memen kunnen zijn, de ingeboren inzichten, vaardigheden en gedragingen? Is gemen een alternatieve aanduiding voor door evolutie verworven instincten? Zijn die gemen daarmee ook de basis voor intuïtie? En wat zijn dan die tot dusver ongeïdentificeerde GEMIA? Is dat de gemetische software waarmee de we in staat zijn om gemini te construeren? Zijn gemia de hulpmiddelen en de vertaalcode voor de mind? Hmmm .... GEMIA .... DE MEDIA VAN DE MIND? Zou kunnen toch! Maar dan heb ik nog niet het antwoord waar ik echt in geinteresseerd ben. Als het code is, vertel me dan ook WAT de code is. Daar heb ik misschien iets aan. GEMIA .... een aantal verkenningen, oplopend van 0 tot 12.

ROYAL FLUSH

  • Royalflush07
    Qomic cards zijn grafische afbeeldingen van de modellen die een rol spelen bij de afleiding of het gebruik van Qomic principes. De speelkaarten zijn reminders voor de denkbeelden die in de Qomic boeken zijn verwerkt. De begeleidende verhaaltjes helpen om de kaarten te interpreteren. Om de grote lijn te zien en de kaarten op waarde te schatten kan verdieping in het 'qomic' gedachtengoed wenselijk zijn. De boeken zijn de meest voor de hand liggende informatiebron. Maar ook de diverse weblogs en de verhalen die daarin gepubliceerd zijn, geven de kaarten betekenis en meerwaarde. Reacties worden zeer op prijs gesteld.