https://qomic.blogs.com > QUESTIONS

Hoe worden gebeurtenissen, zijnde objecten die veranderingen ten gevolge hebben, in de krant gedefinieerd? Strikt genomen zijn het uitsluitend mentale objecten waarbij de antwoorden op de vragen ‘Wie, wat, waar, etc.’ representeren wat er in werkelijkheid is voorgevallen. Om te informeren en geïnformeerd te raken over een specifiek gebeurtenis is het rijtje vraagwoorden dus enorm effectief, om welke reden kranten natuurlijk geschreven worden zoals ze geschreven worden. Ieder vraagwoord blijkt te verwijzen naar een zeer specifiek aspect van een object: ‘Waarom?’ heeft betrekking op oorzaak en effect of doel..... ‘Wat?’ refereert naar een ding, een object..... ‘Waar?’ verwijst naar een plaats in de ruimte..... ‘Wanneer?’ plaatst iets in de tijd..... ‘Wie?’ projecteert iets op een natuurlijke persoon, een menselijke ‘Wat?’..... ‘Hoe?’ vraagt naar de wijze van verandering..... ‘Hoeveel?’ betreft de kwantiteit van iets..... Wat zou men nog meer willen weten? Als gebeurtenissen op deze simpele wijze bevredigend beschreven kunnen worden geldt dat dan ook voor alle objecten die daarbij betrokken zijn? En zo dat voor die objecten kan, is het dan mogelijk om álle objecten middels vraagwoorden te definiëren? Ligt in de toepassing van vraagwoorden ook het verschil tussen universalia en individuele objecten verscholen? Is met vraagwoorden het leven te beschrijven? En misschien zelfs de zin ervan? Kan het zo eenvoudig zijn?

Questions1
Questions2
Questions3
Questions4
Questions5
Questions6
Questions7
Questions8