https://qomic.blogs.com > Qomic Gemia

De mens is een subjectief wezen. In zijn mind koestert hij beelden van de dingen om hem heen in een context van de omgevingen waarin deze fenomenen zich manifesteren. Op zijn best (?) zijn die beelden de GEMINI van wat zich voordoet in de buiten ons liggende werkelijkheid. Voor een deel is die werkelijkheid fysiek. Dat is de wereld waarin de GENEN een levensbepalende rol spelen. Daarnaast zijn we ook deel van een sociale/maatschappelijke werkelijkheid. Een maakbare wereld die vooral wordt beheerst door MEMEN, de succesvol overgedragen grote en kleine verhalen die bepalen waar wij waarde aan hechten en waarmee normen worden gesteld aan het (samen-)leven. Bestaat er vervolgens ook nog zoiets als GEMEN? Zouden dat de aan genen verbonden memen kunnen zijn, de ingeboren inzichten, vaardigheden en gedragingen? Is gemen een alternatieve aanduiding voor door evolutie verworven instincten? Zijn die gemen daarmee ook de basis voor intuïtie? En wat zijn dan die tot dusver ongeïdentificeerde GEMIA? Is dat de gemetische software waarmee de we in staat zijn om gemini te construeren? Zijn gemia de hulpmiddelen en de vertaalcode voor de mind? Hmmm .... GEMIA .... DE MEDIA VAN DE MIND? Zou kunnen toch! Maar dan heb ik nog niet het antwoord waar ik echt in geinteresseerd ben. Als het code is, vertel me dan ook WAT de code is. Daar heb ik misschien iets aan. GEMIA .... een aantal verkenningen, oplopend van 0 tot 12.

00_gemiavk
00gemia
00gemia_limit
01gemia
02gemia
03gemia
04gemia
05gemia
06gemia
07_gemia
08_gemia
09_gemia
10_gemia
11_gemia
12_gemia