https://qomic.blogs.com > Qomic Gemia

11_gemia

11_gemia

In algemene zin is "11" transmissie, de overdracht, het moment waarop iets vertaald wordt naar intrinsieke waarde.
"11" gaat over de interactie tussen het subject en zijn omgeving en de daaruit voortvloeiende onmiddelijke ervaringen: De inslag van een venijnig woord, de "Aha Erlebnis", de huldiging van de kampioen, de warmte van het badwater, de lach van een kind, de laatste oogopslag van een geliefde.
"11" gaat dus ook over het communiceren als daad en dat in de breedst mogelijke zin.
Maar "11" heeft ook een lange termijn component, het voorzien van de interactie of de onmiddelijke gevolgen daarvan. "11" doet dan een beroep op empathie en inlevingsvermogen.
"To see things in the seed, that is genius", vond Lao Tzu. Ook dat is "11" en velen van ons gegeven. Maar je moet het oog erop trainen en geloven in wat je "ziet".
Dan is vijf voor twaalf niet laat maar vroeg, want je popelt om een nieuwe dag te beginnen.