https://qomic.blogs.com > Qomic Gemia

08_gemia

08_gemia

Inzicht (kennis/informatie/intellectuele vaardigheden) is een machtsbasis, een belangrijk element in competitie. (Over-)leven is competitie. Samenwerken vergroot het competitievermogen. Samenwerken vergt gemeenschappelijke inzichten.
Concurreren is een must én coöpereren is een must. Goede communicatie verbetert het samenwerkingsvermogen en daarmee ook het concurrentievermogen. Daarom is communicatie een succesfactor van de hoogste orde.
In de vijfde dimensie spelen twee aspecten een dominante rol. Deze aspecten verhouden zich als de kip tot het ei. Het ene is het subjectieve inzicht van het individu, het andere is de mate waarin deze inzichten gedeeld worden met anderen en zo verworden zijn tot wat we sociale/maatschappelijke realiteit zouden kunnen noemen.
Inzichten betreffen "zijn", "veranderen" en "toepassing" van objecten. Inzicht gaat gepaard met waardering ofwel een inschatting van de betekenis van het object voor mij (en voor anderen)?
De mens heeft gedragingen, symbolen en (in een ultieme vorm) taal ontwikkeld om inzichten (en betekenis) expliciet te maken zodat ze overgedragen kunnen worden aan anderen.
Taal is betekenisrijke code (verpakking). Namen en formules zijn (labels van) subjectieve representaties van een buiten het subject gelegen werkelijkheid of aanduidingen van een met anderen gedeeld idee.
Taalgebruik is het overdragen van die code.
Na decodering kan dat leiden tot nieuwe inzichten over "zijn", "veranderen" en "toepassing/waardering" bij de ontvanger. Vaak is het scheppen van die "nieuwe realiteit" het doel van de taaltransactie die we communicatie noemen.
Taal is betekenis, taalgebruik schept realiteit in de vijfde dimensie. Taal is belangrijk voor de belevingswereld, maar verandert op zich niets aan de fysieke werkelijkheid. Dat is tegelijkertijd het mooie en het makke van een samenleving met een praatcultuur.