https://qomic.blogs.com > Qomic Gemia

07_gemia

07_gemia

Het mentaal kompas dat gevormd wordt door "zijn", "veranderen" en "toepassen/waarderen" resulteert in zes qomic discoursen: Beleving, beschouwing, overweging, verbeelding, formulering en vervulling.
De zevende man is degene die midden in dat web zit. Hij/zij (Ego?) is degene die kiest en uiteindelijk de macht heeft. Dat kan de leider zijn maar het kan ook de meerderheid zijn. In een ultieme situatie kiezen zij hetzelfde omdat ze tot dezelfde conclusie komen.
"7" staat voor macht, "control" en management. Macht in de vorm van "vermogen" blijkt de sleutel op de schatkist van de toekomst. Macht faciliteert management, maar het vergt specifieke competenties om macht te ontwikkelen (power spinning) en om macht effectief in te zetten (asset management).
Het is qomic om de overeenkomst te constateren tussen de dingen waaraan vermogen/macht ontleend wordt en de dingen waar we op basis van evolutionair gevormde drijfveren naar streven. Vervolgens blijkt dat volstrekt vanzelfsprekend omdat de dingen die iets mogelijk maken ook de dingen zijn die ons daarin beperken.