https://qomic.blogs.com > Qomic Gemia

06gemia

06gemia

De kwaliteit van het leven is een gevolg van de kwaliteit van het kiezen (en de kwaliteit van de performance). Kiezen is belangrijk. Voortdurend kiezen, zowel bewust als onbewust, is de belangrijkste activiteit van de menselijke mind. Daarbij steunen we op het mentaal kompas dat gevormd wordt door het verband tussen "zijn", "veranderen" en "toepassen/waarderen".
Een voorwaarde voor kiezen is de vrijheid om te kiezen. In algemene zin wordt die vrijheid om te kiezen begrensd door natuur, cultuur en opvoeding. Omgeving en "Ik" stellen eisen aan attitude en gedrag.
Vrijheid kan getoest worden aan zes aspecten: Het moeten en het mogen, het willen en het laten, het intellectuele kunnen (competentie om te kiezen) en het fysieke kunnen (beschikbaarheid van voldoende resources).