https://qomic.blogs.com > Qomic Gemia

05gemia

05gemia

Het menselijk brein stelt ons in staat om te zwerven door ruimte en tijd binnen de grenzen van het voorstellingsvermogen. Wij zijn geestelijk niet gebonden aan de natuurlijke werkelijkheid van het zijn en veranderen in het hier en het nu.
Waar het universum waarin we leven zich laat beschrijven als een 4 dimensionaal manifold van ruimte en tijd (tijdruimte), kenmerkt het domein van ons denken zich door een vijfde dimensie die ook verleden en toekomst omvat.
Het universum is groter dan ieder van ons en zelfs de meest wilde en fantastische gedachten kunnen, gebonden als ze zijn aan mensen van vlees en bloed, slecht bestaan binnen dit universum. Anderzijds is onze denkwereld toch duidelijk groter is dan dat universum. Dat is een contradictie tenzij we accepteren dat er sprake is van andere dimensies.
Werkelijkheid en belevingswereld bestaan in elkaar en kunnen slechts vanuit elkaar begrepen worden, waardoor "waarheid" niet meer kan zijn dan een betwijfelbare te rechtvaardigen aanname ....