https://qomic.blogs.com > Qomic Gemia

02gemia

02gemia

Indien A bestaat dan bestaat ook niet-A! Indien "1" dan "2"!
"Twee" is wat "een" niet is, een omgeving in ruimte en tijd zonder welke "een"niet kan bestaan, niet kan worden waargenomen (onderscheiden), noch te begrijpen is.
Iets kan niet worden begrepen zonder een context in de ruimte (in het kader van "zijn") en zijn context in de tijd (in het kader van "veranderen").
Anders geformuleerd: De menselijke mind ordent autonoom dingen naast elkaar (in de ruimte) en achter elkaar (in de tijd). "Waar?" en "wanneer?" zijn de vraagwoorden die daarbij passen wanneer we bewust op zoek gaan naar de kennisattributen van een object of een gebeurtenis.