« WERKGEBIEDEN | Hoofdmenu | Uw doel is ons doel »

9-3-06

Resource Management

“A fast changing business aspect ….. and a key for success!”

Concentratie op kernactiviteiten, outsourcing, globalisering van markten, kennismanagement als dé motor achter innovatie en procesoptimalisatie, de mogelijkheden van nieuwe technologie, performance management, concurrent engineering, value chain management, enzovoort. Allemaal veel gehoorde kreten, die er aan bijgedragen hebben dat het “Inkoopproces” is uitgegroeid tot een strategische succesfactor voor de onderneming

Maar wat betekenen deze kreten eigenlijk voor u? Wat kunnen de daarachter liggende denkbeelden bijdragen aan uw positie in een markt die niet floreert en zich kenmerkt door zware concurrentie? Welke rol spelen uw leveranciers en partners daarbij? Hoe kunt u er voor zorgen dat zij actiever en vooral effectiever gaan bijdragen aan uw doelstellingen. Wat is er echt nodig voor een betere samenwerking? Wat levert dat op en tegen welke kosten?

Stelling: Een goede samenwerking met andere bedrijven is voor iedere onderneming een succesfactor en een voorwaarde om te overleven.

Baart het volgende u ook wel eens zorgen?

ü      De snelheid waarmee u producten en processen innoveert is laag terwijl uw investerings- en ontwikkelingsbudgetten steeds weer worden overschreden.

ü      Uw marges en bedrijfsresultaten staan onder druk.

ü      De kwaliteit waarmee u wordt toegeleverd veroorzaakt problemen die doorwerken in uw bedrijfsresultaten en uw prestaties bij uw klanten.

ü      Uw leveranciers dragen onvoldoende bij aan de noodzakelijke voortdurende verbetering van uw waardebod voor uw klanten.

ü      De processen waarmee u uw partners en leveranciers aanstuurt stagneren en gaan gepaard met  een enorme administratieve last.

ü      Ontwikkelingen in informatie en communicatie technologie resulteren in een scala van internet en intranet toepassingen en e-business initiatieven waarvan u de reikwijdte niet overziet.

ü      U verzuipt in de informatie, maar u heeft nog steeds geen inzicht in wat “daarbuiten” allemaal gebeurt.

ü      U bent onzeker over de te volgen inkoopstrategie en de daaraan verbonden risico’s.

ü      U beschikt niet over voldoende expertise, capaciteit of middelen om uw plannen te realiseren.

Voor wie is “Resource Management” bedoeld?

U streeft er naar producten en processen voortdurend te verbeteren en aan te passen zodat u tegemoet kunt komen aan de eisen van uw klanten. Sneller méér waarde genereren tegen lagere kosten, is de uitdaging waar u zich voor gesteld ziet.

U bent zich ervan bewust dat het onderscheidend vermogen van uw onderneming mede af hangt van de mate waarin u in staat bent om de meest geschikte partners voor het leveren van informatie, goederen en diensten te vinden en te managen.

U vraagt zich af of de wijze waarop de inkoopfunctie binnen uw onderneming wordt ingevuld nog wel gelijke pas houdt met uw ambities en of u nog wel aangesloten bent op alles wat er buiten uw onderneming gebeurt? 

Wat levert “Resource Management” op?

Uitgangspunt voor OMBE zijn de ondernemingsdoelstellingen. In het verlengde daarvan staat de inkoopfunctie voor het zoeken, selecteren en managen van alle externe bronnen die bijdragen aan die doelstellingen.

Een effectief inkoopbeleid zorgt ervoor dat in de behoeften van (interne) klanten wordt voorzien, dat het inkoopproces efficiënt en volgens gestelde kwaliteitsnormen ingericht wordt en dat er een doelgericht leveranciersbestand wordt opgebouwd en gemanaged. Op ieder van die gebieden zijn concrete en meetbare doelstellingen te definiëren met een link naar waar het “bottom line” om gaat: Het realiseren van de ondernemingsdoelen en het daartoe geformuleerde beleid.

Ergo: Goed Resource Management draagt in belangrijke mate bij aan het doen wat beloofd is aan de “stakeholders” van de onderneming!

Hoe pakken we dat aan?

Een ervaren deskundige kan, gebruikmakend van een aantal bewezen technieken, snel in kaart brengen welke aspecten van de inkoopfunctie op korte en lange termijn voor verbetering vatbaar zijn. Uiteraard is daarbij ook aandacht voor de consequenties en risico’s die daaraan zijn verbonden.

Op basis van de bevindingen wordt vervolgens een plan opgesteld waarin een of meer van de volgende elementen verwerkt kan zijn:

ü      Het coachen van leidinggevenden en/of medewerkers.

ü      Het trainen van het team middels workshops waarbij simultaan gewerkt wordt aan de kennis en vaardigheden van de deelnemers (individueel en als team) en het tot stand brengen van inkoopactieplannen.

ü      Het, al dan niet in teamverband, opzetten, uitvoeren of begeleiden van projecten, die samen met u worden uitgewerkt en gestructureerd.

De aanpak van OMBE new business engineering maakt het mogelijk om de praktijk van alle dag binnen uw onderneming als uitgangspunt te nemen. Dit voorkomt het verspillen van tijd en energie aan irrelevante zaken. Zo kunnen snel tastbare resultaten worden bereikt.

Door veel ruimte te laten aan initiatieven van de medewerkers en deze te stimuleren, ontstaat een hoge mate van acceptatie en wordt weerstand tegen veranderen geminimaliseerd. De resultante is een sfeer waarin ook grote stappen voorwaarts realistisch worden.

Uiteraard is de keuze aan u welk verbeteringspad uw bedrijf gaat doorlopen en welke rol OMBE of een van haar partners daarin zal spelen.

Elders op deze site vindt u voorbeelden van door ons uitgevoerde opdrachten en illustraties van onze werkwijze. Uiteraard geven wij graag verdere uitleg in een persoonlijke gesprek.

TrackBack

TrackBack URL van dit bericht:
http://www.typepad.com/t/trackback/4418734

Hieronder vindt u links naar weblogs die verwijzen naar Resource Management:

Reacties

Laat een reactie achter

Als u een TypeKey of TypePad account heeft, gelieve u Aanmelden