« Business Engineering | Hoofdmenu | Uw doel is ons doel »

25-10-05

Value stream engineering

"Getting out of the box …….. looking for better"

Wil een onderneming overleven dan zal zij voldoende waarde moeten creëren voor haar stakeholders. Het managen van de waardestromen is daarom het belangrijkste aandachtsgebied voor het management. Die waardestromen houden niet op bij de grens van de onderneming. In feite is de onderneming slechts een faciliteit binnen een waardestroom en voor haar succes afhankelijk van wat er daarvoor en daarachter gebeurt.

Stelling: Het succes van uw onderneming is in hoge mate afhankelijk van het concurrerend vermogen van de ketens waarvan u deel uitmaakt.

De (potentiële) prestaties van uw bedrijf zijn daarbij niet onbelangrijk. Zij bepalen of u beschouwd wordt als een aantrekkelijke partner in business en daarom mee mag doen. U bent medebepalend voor de kracht van de keten, maar slechts het geheel bepaalt of u bij de winnaars zult behoren.

Eén consequentie daarvan is u zich met regelmaat en zeer zorgvuldig dient af te vragen in welke stromen u wil zitten, met welke functie en met wie. Die visie op waardestromen vormt de grondslag voor strategisch beleid. De grootste bijdragen aan zowel succes als falen zijn toewijsbaar aan dit element van de bedrijfsvoering. Kiezen, met in het achterhoofd de belangen en interessen van alle stakeholders, gaat vooraf aan gekozen worden indien men zichzelf serieus neemt.

Een gesprek met Ombe new business engineering zal u inspireren met betrekking tot de mogelijkheden om het concurrentievermogen van de ketens waarvan u deel uit maakt te versterken. Vaak raken we daarbij “out of the box” en drijven ideeën boven over het penetreren in alternatieve kanalen en de mogelijkheden om geheel nieuwe waardestromen te ontwikkelen.

Wederzijds vertrouwen is vervolgens de basis om enthousiast de mouwen op te stropen met als uiteindelijk doel het identificeren én grijpen van de kansen die geboden worden om uw onderneming en haar positie in de markt te versterken of uit te bouwen.

Resultaten zijn daarbij de enige maat voor uw en voor ons succes. De noodzaak daarvan houdt u en ons met beide benen op de grond. Maar de zekerheid dat we daarnaar op weg zijn maakt het leven een stuk prettiger!

Vandaag, morgen en overmorgen!

TrackBack

TrackBack URL van dit bericht:
http://www.typepad.com/t/trackback/3450114

Hieronder vindt u links naar weblogs die verwijzen naar Value stream engineering:

Reacties

Laat een reactie achter

Als u een TypeKey of TypePad account heeft, gelieve u Aanmelden